I vores Nest klasse vil der kun være 16 elever. Ud af de 16 pladser, er fire reserveret til visiterede børn med ADHD. I klassen undervises ud fra den pædagogiske praksis Nest. Klassen vil altid have to voksne fagpersoner i klassen – enten to lærere eller en lærer og en pædagog.

De fire pladser i Nest klassen til børn med ADHD visiteres af PPR. 

Ud over Nest klassen med 16 elever, vil der også blive oprettet to 0. klasser med dét antal børn, som vi ellers er normeret til at have i vores 0. klasser. I disse klasser integreres den pædagogiske praksis Nest i vores eksisterende praksis.

Beder Skole fordeler alle indskrevne distriktsbørn i vores tre kommende 0. klasser. Hvis I ikke kan se jeres barn i vores nye Nest klasse, skal I aktivt tilkendegive jeres ønske om en plads i en af de to parallelklasser. Vi fordeler vores indskrevne skolestartere i vores tre kommende 0. klasser i løbet af foråret 2021.

Erfaringer fra andre skoler med Nest klasser viser dog, at interessen for at få en plads i netop Nest klassen er større end, hvad skolen kan imødekomme. På Beder Skole vil vi meget gerne støtte op om en positiv interesse for Nest og tilgængelige fællesskaber.

Derfor udvikler vi initiativer for lokal handlekraft på området i samarbejde med Børn og Unge, Aarhus Kommune. Vi håber meget på et initiativrigt forældreengagement omkring tilgængelige fællesskaber blandt hele forældregruppen - særligt omkring alle vores skolestartere.