Undervisningen i en Nest klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. De sikrer de bedste læringsfælleskaber for alle børn. 

Nest er udviklet på baggrund af følgende værdier: 

  • "Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen." 
  • "Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer." 

Nest klassen på Beder Skole vil bestå af i alt 16 normaltbegavede børn – heraf 4 med ADHD. 

På Aarhus Kommunes webside kan du læse mere: Nest – en skole for alle
Her finder du også
siden Nest klasser – god læring for alle, hvor du kan læse om:

  • Eleverne i en Nest klasse
  • Undervisning i en Nest klasse
  • Nest New York
  • og finde videoer om Nest