Gå til hovedindhold

Lokal handlekraft

Vi er af den klare overbevisning, at det gode børneliv, er noget vi skaber i fællesskab.

Beder Skole - Luftfoto
 • Læs op

Indhold

  Derfor håber vi på et tæt samarbejde med dagtilbud, fritidsliv, forældre og andre voksne i børnenes liv omkring Nest.

  • Vi skaber mulighed for, at alle med tilknytning til børn i Beder, kan få viden om tilgængelige fællesskaber og de pædagogiske principper i Nest, så de kan bringe deres viden i spil uden for skolen.

  • Vi åbner op for at erfaringer kan deles og initiativer støttes på tværs af alle engagerede voksne i Beder.

  • Vi ønsker, at flest muligt ser værdien og mulighederne for at skabe tilgængelige fællesskaber i børnenes liv.

  Med ’det hele børneliv’ i fokus, er målet at skabe samklang for børnene i Beder, der vil opleve de voksnes fælles engagement omkring inkluderende og tilgængelige fællesskaber i både institution, fritidsliv og hjemme.

  På Beder Skole samarbejder vi derfor med Børn & Unges team for Frivillighed og Samskabelse, for at få engagementet omkring Nest til at blive udbredt i Beder og for at kunne støtte bedst muligt op om lokale initiativer på området.

  Vi afholde løbende arrangementer og workshops med tilgængelige fællesskaber, den pædagogiske praksis Nest og lokal handlekraft som omdrejningspunkt.

  I september 2020 holdt vi vores første workshop, og i november 2020 gentænkte vi det traditionelle forældremøde, hvor vi arrangerede et gåmøde for forældre til kommende skolestartere. Begge med deltagelse af forældre til nuværende og kommende elever på skolen, medarbejdere fra SFO’en, repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelsen, repræsentanter fra skolebestyrelsen, skolens pædagogiske leder og teamet for Frivillighed og Samskabelse, Børn og Unge.

  Se video fra gåmødet

  Sidst opdateret: 3. januar 2024