Derfor håber vi på et tæt samarbejde med dagtilbud, fritidsliv, forældre og andre voksne i børnenes liv omkring Nest.

  • Vi ønsker at give mulighed for, at alle, der har en tilknytning til børn i Beder, kan tilegne sig viden om tilgængelige fællesskaber og de pædagogiske principper i Nest, så de kan bringe denne viden i spil uden for skolen.

  • Vi ønsker at skabe mulighed for at erfaringer kan deles og initiativer støttes på tværs af alle engagerede voksne i Beder.

  • Vi ønsker, at flest muligt ser værdien og mulighederne for at skabe tilgængelige fællesskaber i børnenes liv.

Med ’det hele børneliv’ i fokus, er målet at skabe samklang for børnene i Beder, der vil opleve de voksnes fælles engagement omkring inkluderende og tilgængelige fællesskaber i både institution, fritidsliv og hjemme.

Vi på Beder Skole samarbejder i den forbindelse med Børn & Unges team for Frivillighed og Samskabelse, for at få engagementet omkring Nest til at blive udbredt i Beder og for at kunne støtte bedst muligt op om lokale initiativer på området.

Vi vil løbende afholde arrangementer og workshops med tilgængelige fællesskaber, den pædagogiske praksis Nest og lokal handlekraft som omdrejningspunkt.

Første workshop fandt sted på Beder Skole i september 2020, med deltagelse af forældre til nuværende elever på skolen, forældre til kommende elever på skolen, medarbejdere fra SFO’en, repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelsen, repræsentanter fra skolebestyrelsen, skolens pædagogiske leder og teamet for Frivillighed og Samskabelse, Børn og Unge.

Næste arrangement bliver annonceret her på siden.