Gå til hovedindhold

Børnehaveklasse- 9. klasse

Vi har fokus på læring og trivsel for det enkelte barn og for alle børn i klassefællesskaber.

 • Læs op

Indhold

  I skolen skaber vi deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi har fokus på læring og trivsel for det enkelte barn og for alle børn i klassefællesskaber. Alle elever vil møde forskellige metoder, aktiviteter og materialer i undervisningen. Alle børn skal føle sig anerkendt for de forskellige kompetencer, de møder skolen med, og alle skal møde passende udfordringer både fagligt og socialt.

  Anerkendelse er en ret – ikke noget, man skal kæmpe for.

  Vi arbejder med, at eleven får lyst til at lære og udvikler tillid til egne muligheder. Eleverne skal opleve at lære noget, der er brugbart for dem som mennesker i livet og for at fungere i et moderne samfund. På Beder Skole er vi optagede af, at eleverne er aktive i deres læring. Eleverne skal være aktører i eget skoleliv og have medindflydelse.

  Med co-teaching som et af vores greb har vi fokus på at skabe inkluderende undervisningsmiljøer, hvor to voksne er sammen om at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi vil undervise på måder, så børn lærer.

  Undervisningen bringer både praktiske og kreative tilgange i spil og er med til at danne eleverne. Vi skaber muligheder for problemløsning, ideudvikling, refleksion og perspektivering i børnefællesskaberne. Vi giver eleverne positiv feedback på deres udvikling af faglige kompetencer og livsduelighed.

  Eleverne arbejder i Aarhus Kommune på Chromebooks, og de digitale muligheder betyder, at vi hele tiden arbejder med opdateret læringsmateriale på undervisningsportaler. Børnenes produkter kan også få spændende udtryk, hvor lyd, tekst og billede kan gå op i en højere enhed.

  Vi ser det som vores opgave at fastholde elevernes nysgerrighed efter læring gennem hele skoletiden, uanset om det er i den digitale verden eller i mere fysiske tilgange til læring.

  Udfordringerne i skolen skabes i fællesskabets rammer, og oplevelser i fællesskabet vægtes meget højt. Elever, forældre, lærere og pædagoger samarbejder om at give mulighed for aktiv deltagelse for alle elever. Vi ser forskellighed som en styrke, og vi arbejder med relationskompetence, så både børn og voksne oplever, de er en del af et fællesskab.

  I skolen skal der ske en demokratisk dannelse til livet, hvor eleverne lærer:

  • at have forståelse for andre
  • at respektere andre for det de er og det de kan
  • at indgå i en ligeværdig dialog, hvor alle ytrer sig og mødes med respekt og lydhørhed.

  Vi arbejder i feltet mellem udfordringer og omsorg. Det indebærer, at arbejdsklimaet er præget af tillid mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes. Dette betyder desuden, at vi tager hånd om eventuel mistrivsel i åben dialog i samarbejde med elever og forældre.

  Din rolle som forælder

  Som forælder medvirker du til at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at alle børn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen kan være med til at gøre skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

  Du skal hjælpe dit barn med at finde balance mellem skole, fritid og kammerater, hvor du er opmærksom og stiller passende krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med, at du ikke hjælper for meget. Det kan være lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

  Rollen som forælder ændres i takt med barnets alder. For de yngste kan du samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner og samtaler om skolelivet. Derhjemme kan bogstaver og tal blive en naturlig del af hverdagens lege og aktiviteter.

  De vigtige samtaler om, hvad der foregår i skolen, fortsætter uagtet barnets alder. Ældre børn har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte.

  Hvis der er lektier på Beder Skole er der tale om træningsopgaver, barnet kan klare selvstændigt. Lektier kan bruges som led i at lære børnene om gode arbejdsrutiner, hvor man nogle gange skal forberede en opgave derhjemme. Vi forventer ikke, at du som forælder kan undervise dit barn derhjemme, men vi sætter stor pris på, at du hjælper med at rammesætte for dit barn, hvornår lektier kan laves. Hvis der er tvivl om barnets opgaver, faglige udvikling eller trivsel, skal du altid gå i dialog med dit barns lærere.

  Sidst opdateret: 3. januar 2024