Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Vi ser børn som individer, og ser folkeskolen som en af de tilbageblivende dannende institutioner i det danske samfund, og det tager vi meget alvorligt.

 • Læs op

Indhold

  Skoledagen er opdelt i fag og emner, men f.eks. via Fælles Skoledag i indskolingen arbejder vi på, at det tværfaglige aspekt er en del af skolegangen på Beder Skole.
  Vi hylder de nye prøveformer til afgangsprøverne, da vi netop har en helhedsorienteret tilgang. Den måde vi efteruddanner vores lærere på gør, at vi eksempelvis ser de små kulturfag som et hele.

  Vi arbejder fortsat på at skabe afvekslende skoledage med bevægelse i enhver aktivitet. Der er stadig et stykke vej at gå - men vi ser bevægelse som en integreret del af undervisningen, og ikke som et separat bånd.

  Det er skolens fineste opgave at arbejde med at børn bliver kritiske og engagerede borgere i samfundet. Vi er opsøgende i forhold til muligheder for at vise børnene, at der findes en verden uden for Beder.

  Udover det, der står i folkeskoleloven, har vi fokus på at give eleverne mulighed for at tilegne sig konkret viden. Vi vurderer dannelse som værende ligeså vigtigt som uddannelse.

  Vi ser forskellighed som en ressource - at man har mulighed for at forholde sig til mennesker, der ikke ligner en selv.

  Sidst opdateret: 2. juli 2024