Gå til hovedindhold

Specialklasser

Beder Skole er vært for cirka 8 kommunale specialklasser. Eleverne er indskrevet i en specialklasse med forskellige støttebehov, udfordringer eller diagnoser.

 • Læs op

Indhold

  Hver morgen kommer de fleste elever til skolen med taxa, og de er med i klassens undervisning, i SFO-aktiviteter og i skolens daglige liv.

  Beder Skoles værdier

  Alle elevers skolegang tager udgangspunkt i Beder Skoles værdier: Forpligtende fællesskab, Udsyn og Livsduelighed. Det gør sig også gældende for specialklasseelever. Vi hjælper børnene og de unge med at være i spændet mellem:

  • at se selv, se egne ressourcer – men også se andre og deres måde at være på.
  • at være sig selv, være den man er – og samtidig være klar over, at vi alle har en forpligtelse til at være en del af fællesskabet.
  • at få støtte og hjælp til at kunne navigere i hverdagen – men også at kunne blive guidet til selv at blive mere og mere duelig ind i sit eget liv.

  Vi har ambitioner på dit barns vegne

  I det hele taget arbejder vi med, at børnene og de unge er aktører i deres eget liv. De skal rykke fra bagsædet om på forsædet for til sidst at sidde ved rattet.

  Vi insisterer på at tage udgangspunkt i elevernes kompetencer og ressourcer frem for alt det, de har det svært med. Det fordrer en fælles forståelse og et godt samarbejde mellem hjem og skole, fordi vi ved, at der kommer perioder, hvor det bliver svært.

  Hjem og Skole

  Når I som forælder har et barn eller en ung, der starter i en specialklasse, er det forbundet med mange følelser og sikkert også en del usikkerhed. Selv når I kender Beder Skole og de daglige rutiner, kan der opstå tvivl og behov for at bekræfte aktuelle aftaler. Derfor tilbyder vi i skolens specialklasser mulighed for et øget samarbejde mellem hjem og skole. Behovet for at tale sammen er meget individuelt og kan ændre sig gennem et skoleår, så det kan have mange former.    

  Undervisningen

  I de yngste specialklasser på Beder Skole møder børnene få voksne. Oftest kun én pædagog og én lærer. Læringsmiljøet er med klassen som omdrejningspunkt. Undervisningen vil tage udgangspunkt i legende, praktisk og kropslig tilgang ofte uden for klasselokalet og uden bøger. Beder Skole er Nest-skole, og det er derfor oplagt at bruge de specialpædagogiske tilgange, som Nest-klasserne har god erfaring med.  

  Jo ældre eleverne bliver, des flere faglærere, vil børnene møde. De vil også arbejde med mere klassisk skolearbejde, hvor der arbejdes frem mod folkeskolens afgangsprøver. Det endelige mål er, at eleverne hver for sig kan stå solidt på egne ben i overgangen til en ungdomsuddannelse.

  I hele skoleforløbet tager undervisning udgangspunkt i specialklassen. Det er dog vigtigt, at eleverne møder læringsmiljøer og faglige fællesskaber uden for klassen. Det kan fx være i forbindelse med, at en specialklasse har fælles undervisning med en almenklasse, en elev, der deltager i enkelte fag i en almenklasse, eller en elev fra de ældste klasser, der er i praktik i en lokal virksomhed eller deltager i et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse.

  Specialklasseelever har også brug for, at vi har høje forventninger til dem, og at de en gang imellem skal strække sig til det yderste, men at det samtidig er vigtigt, at eleverne oplever at kunne lykkes i det nye. Mange specialklasseelever har tidligere i skoleforløbet oplevet nederlag, og det skal vi undgå på Beder Skole, men det er en balancegang mellem tilpasse udfordringer, og at eleverne oplever at være i et støttende og trygt læringsmiljø.

  I alle specialklasser på Beder Skole varetages undervisningen af uddannede lærere, og i alle klasser arbejder vi med co-teaching. Det vil sige, at lærere og pædagoger forbereder og afvikler undervisningen sammen. Derfor vil dit barn kommer til at møde både pædagoger og lærere i forskellige læringssituationer.

  Placeringen af specialklasserne

  Specialklasserne på Beder Skole er som udgangspunkt placeret sammen i den klynge, vi kalder for Nord. Der er plads til 8 klasser, og alle klasser ligger ud til et stort fællesrum. I fællesrummet er der fx i frikvarterne stikbold og andre aktiviteter på tværs af klasserne.

  Når vi prioriterer at samle specialklasserne i en klynge, skyldes det, at vi gerne vil give børnene og de unge mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. På den måde er det nemmere for eleverne at skulle arbejde sammen på fx nye hold etableret mellem klasserne. Børnene og de unge ser også, at andre børn og unge kan have udfordringer, men at de alle lykkes med at deltage i skolelivet. For pædagoger og lærere betyder klyngen, at de i hverdagen nemt kan støtte hinanden, og at de har kendskab til alle børn i specialklasserne

   

  I øvrigt kan du finde mere generel information om Aarhus Kommunes specialklasser på

  Skal dit barn i specialklasse? (aarhus.dk)

  Sidst opdateret: 3. januar 2024