Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Vi arbejder tæt sammen med dig om dit barns sociale udvikling og trivsel.

 • Læs op

Indhold

  I hverdagen arbejder alle klasser med den sociale læring, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at udvikle gode og trygge læringsfællesskaber. Klasserumsledelse er omdrejningspunktet i arbejdet for at skabe med synlig læring hos elever og tager udgangspunkt i den pædagogiske tænkning i de 9 H´er:

  • Hvad skal jeg?
  • Hvorfor? Hvad er målet?
  • Hvornår laver vi det?
  • Hvor laver vi det?
  • Hvem er jeg sammen med?
  • Hvilke ting/redskaber/faglige metoder skal jeg bruge?
  • Hvor lang tid har jeg til opgaven / hvor lang tid varer det?
  • Hvordan kan jeg se, om jeg er færdig?
  • Hvad skal jeg bagefter?

  Når vi inddeler eleverne i gruppe- og makkerarbejde sker det ved voksenstyring. På alle årgange har vi klassemøder med fokus på trivsel og hensigtsmæssig adfærd, hvor elevernes sociale kompetencer udvikles. Eleverne får erfaringer med at løse problemer, konflikter og eventuelle mobbeproblematikker. I indskolingen har vi legegrupper, så ingen føler sig alene i frikvarterne.

  Vores indsats mod mobning

  På Beder Skole tager vi afstand fra mobning, og vi arbejder i samarbejde med skolens forældre for at komme mobning til livs. For at undgå mobning arbejder vi altid på at opbygge trygge og tolerante fællesskaber.

  Vi opfatter mobning som et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker. Årsagerne til mobning kan være mange, men det er ikke altid, at mobningen afspejler en bevidst handling. Vores arbejde mod mobning har derfor et særligt fokus mod den kultur, som de mobbende og mobbede elever befinder sig i.

  Vi inddrager og samarbejder med forældrene, når der opstår uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel. Ved henvendelser til skolen om mobning inviteres de involverede forældre til møde. Vi inddrager skolens AKT-team og i samarbejde med forældrene beslutter vi tiltag og sætter mål for indsatsen.

  Alle voksne rundt om eleverne inddrages i forhold til problemstillingen, og der arbejdes målrettet for en forandring i miljøet rundt om eleven/eleverne. Hvis en problemstilling virker uløselig, kan der komme alternative muligheder på tale så som klasseskifte, hjælp til andet skoletilbud eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

  Vi har udarbejdet en antimobbestrategi, som tager udgangspunkt i den nuværende mobbepolitik og den faglige viden og forskning fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

  Sidst opdateret: 3. januar 2024