I starten kan man som forælder blive hele tiden sammen med sit barn, hvorefter man lige så stille kan skrue tiden op og måske gå et par timer, så barnet vænner sig til at sige farvel og goddag.

I disse indkøringsdage vil vi gerne have, at barnet er i SFO i tidsrummet mellem kl. 09.30-14.00, hvor der vil være faste aktiviteter, som øver barnet i rytme og rammer for børnehaveklassen. Klassepædagogerne for 0. årgang står for programmet. Til garderoben pakkes skiftetøj, regntøj, gummistøvler samt indesko.

På første skoledag møder de nye 0. klassebørn og forældre kl. 10.15, hvor de nye elever vil blive taget imod med bl.a. Elsted skole-sangen i den store sal af skolens øvrige elever. Efter samling går jeres barn med børnehaveklasselederen og klassepædagogen i klassen, mens I forældre bliver til informationsmøde i salen. De fleste børn går med deres forældre hjem efter frokost, men SFO er naturligvis åben, for jer der har behov for det. Til skolestart pakkes tasken med penalhus og madpakke 1+2+3. Der anskaffes i forbindelse med skolestarten gymnastiktøj (shorts og T-shirt samt indesko og håndklæde).

Omkring efterårsferien regner vi med, at de fleste børn selv kan gå ind på skolen, da der er meget trafik på p-pladsen foran skolen. Om eftermiddagen henter man sit barn i SFO hele det første skoleår. Sidenhen kan man lave aftaler med barnet om, selv at gå hjem. I starten vil det være godt, at ikke alle dage er lange dage for barnet.

Elsted SFO samarbejder med øvrige fritidstilbud i området ved at følge børn til svømning på Lystrup skole eller sende børn til gymnastik, spejder el.lign. Det er en stor historie for en 6-årig at begynde i skole, så det er godt at tænke over, ikke at få koblet for mange nye ting på fra starten.

Inden skolestart er det godt at øve selv at tage tøj af og på, samt holde orden på sit tøj i garderobe og omklædningen til idræt. Det er også godt selv at kunne mærke, om man skal have varmt eller lidt tøj på. Desuden er det vigtigt, at barnet selv kan gå på toilet, trække ud, vaske hænder og efterlade rummet pænt til den næste. Enkelte børn kan være utrygge ved toiletbesøg og kan i starten få følgeskab af en voksen. Skolen har et tæt samarbejde med daginstitutionerne i området om forberedelse til skolestart. Der er særlig fokus på at høre en fælles besked, vente på tur, drage omsorg for andre og blive livsduelig og selvhjulpen på mange fronter.