Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Her kan du se mere om, hvordan Beder Skole klarer sig i forældretilfredshedsundersøgelser og elevtrivselsmålinger. Du kan også se den seneste kvalitetsrapport.

 • Læs op

Indhold

  Forældretilfredshed

  I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 79% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. 76% af forældrene vil anbefale skolen til andre forældre.

  Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • Deres barns faglige udbytte af undervisningen
  • Skole-hjem samtalerne
  • Skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
  • Skolens evne til at styrke barnets personlige kompetencer
  • Samarbejdet mellem skole og hjem

  I SFO’en er der 89% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 90% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

  Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • SFO’ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
  • Personalets pædagogiske indsats
  • SFO’ens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
  • SFO’ens evne til at styrke barnets personlige kompetencer
  • SFO’ens åningstider

  Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed (pdf).

  Elevernes prøveresultater

  Eleverne på Beder Skole klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver.  Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over kommunens gennemsnit.

  Se mere i skolens kvalitetsrapport (pdf).

  Vores sundhedsrapport 2019

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).

  Sidst opdateret: 3. januar 2024