Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 79% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. 76% af forældrene vil anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Deres barns faglige udbytte af undervisningen
 • Skole-hjem samtalerne
 • Skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
 • Skolens evne til at styrke barnets personlige kompetencer
 • Samarbejdet mellem skole og hjem

I SFO’en er der 89% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 90% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO’ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
 • Personalets pædagogiske indsats
 • SFO’ens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
 • SFO’ens evne til at styrke barnets personlige kompetencer
 • SFO’ens åningstider

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed (pdf).

Elevernes trivsel

Børnene på Beder Skole trives generelt godt. 84% føler sig for det meste eller altid trygge i skolen. 98% af vores elever svarer, at de har en eller flere gode venner på skolen.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i vores elevtrivselsmåling (pdf).

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Beder Skole klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver.  Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport (pdf).

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-19 vil have et særligt fokus på:

 • En arbejdsplads - medarbejdertrivsel - ledelseskvalitet, rollefordeling, vandret tillid, forventninger til ledelsen, forventninger til kollegaerne, forventninger vandret.
 • Kommunikation - vi er fælles om at skabe Beder Skole - Skole/hjemsamarbejdet – forventningsafstemning om skolens mål, elevernes oplevelse af skolegangen og forældrenes samspil.