Vi holder informationsmøde for forældre til kommende skolestartere onsdag den 13. oktober 2021 kl. 16:30 - 18:00 på Beder Skole. 

På Beder skole ønsker vi, at både børn og forældre er klædt godt på i forhold til kommende skolestart.

Overgangen fra børnehave til skole
Dit barn forbereder sig til skolelivet allerede i børnehaven. Børnehaven samarbejder med dig og skolen om at sikre, at dit barn kan føle sig tryg ved at skulle starte i skole.

Informationsmøde
I efteråret inviteres I til skolestartsmøde af Dagtilbud og Skole. I vil denne aften blive orienteret om overgangen fra børnehave til skole/fritidstilbud, vores skolestartsmodel, skoleparathed og samarbejdet mellem dagtilbud og skole.

Skoleindskrivning
Indskrivning til skole er digitalt og foregår i oktober-december. Tidspunktet offentliggøres på skolens hjemmeside.

Besøgsdag for børnehaver
I løbet af foråret, typisk april/maj inviteres alle børnehaverne hen på skolen og SFO til et Åbent Hus-arrangement for de kommende skolebørn. Her møder alle skolestartere vores 0.klasser, pædagogerne og bhv.kl.ledere. Børnene får lejlighed til at møde skolen i hverdagen, se en børnehaveklasse, spise madpakker i SFO og meget mere.

SFO besøger Dagtilbuddet
SFO-pædagogerne for de nye 0.klasser besøger i juni dagtilbud for at lære konteksten, som børnene kommer fra, at kende.

Besøgsdag for børn og forældre
Inden sommerferien bliver alle skolestartsfamilier inviteret til en Åbent Hus eftermiddag med madkurv. På dette hyggelige og uformelle arrangement, vil børnene møde alle de nye kommende klassekammerater, pædagoger samt bhv.kl. ledere og blive fordelt på de nye 0.klasser. Skolens ledelse vil informere om skolestart. Derefter samles vi om vores medbragte mad - og det er altid godt vejr denne dag.

Overlevering
I foråret er der møde mellem børnehaven, skolen og SFO, hvor skolen hører om det enkelte barn, deres kammeratskabsrelationer osv. Dette vil give os et godt grundlag for at lave nogle velfungerende klasser.

 

Se video om Beder Skolejagt

Læs mere om skolestart på aarhus.dk.