Valg til SFO-forældrerådet foregår på klassemøderne i efteråret, og man sidder for et år ad gangen. Du får både mulighed for at lære andre forældre at kende på tværs af årgangene og være sparringspartner for personalet i SFO’en.

Møder i SFO-forældrerådet ligger ca. hver 6. uge, hvor forskellige relevante temaer drøftes, som fx de fysiske rammer, kommunikation, traditioner, økonomi, retningslinjer eller organisering af SFO’en.

Vi afholder to fællesmøder med Skolebestyrelsen.

SFO- Forældrerådet 2018-2019

Jeppe Buhr Madsen, 0. årgang
Martin Lange, 0. årgang
Linda Søballe Nielsen, 1. årgang
Mikkel Staadsen-Boesen, 1. årgang
Lars Fransen, 2. årgang
Grith Thagaard Loft, 2. årgang
Henrik Kaag, Formand, 3. årgang
Brian Krogh Lassen, 3. årgang