Valg til SFO-forældrerådet foregår på klassemøderne i efteråret, og man sidder for et år ad gangen. Du får både mulighed for at lære andre forældre at kende på tværs af årgangene og være sparringspartner for personalet i SFO’en.

Møder i SFO-forældrerådet ligger ca. hver 6. uge, hvor forskellige relevante temaer drøftes, som fx de fysiske rammer, kommunikation, traditioner, økonomi, retningslinjer eller organisering af SFO’en.

Vi afholder to fællesmøder med Skolebestyrelsen.

SFO - Forældrerådet 2020-2021

Formand Vibeke Madsen, 2. årgang
Næstformand Katrine Grunnet, 0. årgang
Annika Harrisson, 1. årgang
Peter Frost Haahr, Suppleant 1. årgang
Jonatan Lerche Senior, 3. årgang
Medarbejderrepræsentant Ole Dahl Pedersen
Lederrepræsentant Morten Stoltze